• TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu
 • Yeterlik Testi Bilgi Sistemi YETBİS ve ISO/IEC 17043 kapsamında TÜRKAK ve EA arasındaki yeni gelişmeler konularında TÜRKAK bildirimleri
 • 17025 Revizyonu İle Gelenler
 • TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Laboratuvarda Risk Analizi
 • TS EN ISO/IEC 17025 ve Proses Yaklaşımı
 • Farklı Ölçüm Belirsizlikleri Metotlarının Yarattığı Sorunlar ve Hedef Ölçüm Belirsizliği
 • Numune Alma Belirsizliği
 • Metot Doğrulamasında Bilinmesi Gerekli İstatistiksel Teknikler
 • Enstrumental Cihazlarda Performans Kalifikasyon Testleri
 • Küçük Konsantrasyonlarda Ölçümler ve Limit Değerler
 • Ölçüm Belirsizliği Hesaplama Metotları
 • Laboratuvar Güvenliği
 • Laboratuvarlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Laboratuvarlarda Kimyasalların Güvenli Depolanması ve Kullanımı
 • Laboratuvar Altyapısı ve Donanımın Laboratuvar Güvenliğine Etkileri
 • Laboratuvarlarda Temizlik, Tertip ve Düzen (5S), Laboratuvar Güvenliği etkileşimi
 • •Laboratuvarlarda Tehlikeler, Riskler ve Önlemler, Risk Değerlendirmesi
 • Laboratuvarlarda Acil Durum Yönetimi
 • Laboratuvar Kazaları
 • Laboratuvarlarda Meslek Hastalıkları
 • Laboratuvarlarda Atık Yönetimi
 • Laboratuvar güvenliği iyi uygulama örnekleri
 • Laboratuvar çalışmalarında kazaya yol açabilecek çalışan davranışları