Kimya Mühendisleri Odası (KMO) 1954 yılında 7303 sayılı yasa ve 66 ile 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile değişik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yasasının yürürlüğe girmesiyle kurulan ilk beş Odadan birisi olup kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. KMO’nun kurulmasıyla birlikte İstanbul Şubesi de çalışmalarına başlamıştır (19 Ocak 1954). Merkezi Ankara’da bulunan KMO’nun 23.000’e yakın üyesi bulunmaktadır KMO’nun 7.000’i aşkın üyesi olan İstanbul Şubesi dışında Ankara, Bursa, Denizli, Ege Bölge, Güney Bölge, Kocaeli, Samsun, Trakya Bölge Şubeleri ve Trabzon Bölge, Eskişehir Bölge, Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcilikleri ile 33 ilde temsilcilikleri vardır. İlgili yasa uyarınca KMO; Kimya Mühendislerinin örgütlülüğünün geliştirilmesi, meslek ve ülke sorunlarının bütünlüğü içerisinde ülke çıkarlarının, Kimya Mühendisleri’nin özlük haklarının savunulması, mesleki birikimlerinin geliştirilmesi, Odanın işyerleri ile ilişkilerinin sağlanması amacı ile ayrıca işyeri temsilcilikleri de kurabilmektedir. TMMOB’ye bağlı tüm Odalarda olduğu gibi KMO’da da Genel Kurul toplantıları ve seçimler iki yılda bir yapılır. Üyelerinin ve diğer meslek disiplinlerinin hizmet içi eğitimlerine yönelik etkinlikler düzenleyen KMO; teknik kongreler, kısa süreli okullar, kurslar, paneller ve sergiler gerçekleştirmektedir. KMO’da üye katılımını sağlama ve bilgi üretme aracı olarak Yönetim Kurulu’na bağlı yarkurullar oluşturulmaktadır. Alt kurumlar Odanın üyeleri ile ilişkisini sağlayan ve konunun uzmanı üyelerin katılımıyla Oda görüşlerinin ortaya çıkarıldığı, çeşitli etkinliklerin üretildiği çalışma birimleridir. Örgütlülüğün nitel ve nicel olarak geliştirilmesi, üyelerinin mesleki, ekonomik ve demokratik çıkarlarının toplumun çıkarlarıyla bütünleştirilerek savunulması KMO’nun görevleri arasındadır. KMO; Kimya Mühendislerinin tek yasal mesleki kuruluşu olarak üyelerinin hak ve çıkarlarının temsilcisi, meslek alanında ulusal çıkarların uzman sesidir.