BİLDİRİ ÖZETİ KOŞULLARI

Genişletilmiş bildiri özeti Türkçe hazırlanmalıdır. Özet, 400 sözcükten az olmamalı, 2 sayfayı aşmayacak şekilde ve içerik anlaşılabilir biçimde verilerek 03/12/2019 tarihine kadar “[email protected]” adresinden sempozyum sekretaryasına gönderilmelidir.

Özetler; A4 formatında “Times New Roman” fontunda 12 punto ve tek satır aralığında PC Uyumlu MS Word ile yazılmalı, başlık sayfa ortalanarak kalın harflerle Türkçe olarak; bir satır boşluk bırakılarak sırasıyla, yazarların ad ve soyadları; çalıştıkları kurumlar ve yazışma adresleri ile e-postaları alt alta yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak kişinin adının altı çizilmelidir. Bunlardan sonra 2 satır boşluk bırakılarak özet yazılmalıdır. Kabul edilen bildirilerin sunum dili ve yansıların içeriği Türkçe olmalıdır.

BİLDİRİ TAM METİN YAZIM KURALLARI

  • Bildiriler A-4 normuna uygun kağıda tek taraflı, MS Word kelime işlem programı kullanılarak yazılmalıdır.
  • Bildiriler Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. Ayrıca;
  • Bildiri başlığı 14 punto, tamamı büyük harfle, ortalanmış,
  • Yazarın adı, kuruluşu ve ülkesi 12 punto, ortalanmış,
  • Yazar sayısı birden fazla olduğu durumda, bildiriyi sunacak yazarın adının altı çizilmelidir.
  • Bildiri metni, yazarın adı,  kuruluşu ve ülkesi yazıldıktan sonra;
  • Birimler SI Birim Sistemine göre verilmelidir.
  • Bildiriler ticari reklam unsuru içermemelidir.
  • Bildiriler kişi veya kuruluş adına olmalıdır.

Faks ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.