BİLDİRİ ÖZETİ KOŞULLARI

Genişletilmiş bildiri özeti Türkçe hazırlanmalıdır. Özet 400 sözcükten az olmamalı, 2 sayfayı aşmayacak şekilde ve içerik anlaşılabilir biçimde verilerek 15/12/2017 tarihine kadar [email protected] adresinden Sempozyum Sekretaryasına ulaştırılmalıdır.

Özetler; A4 formatında “Times New Roman” fontunda 12 punto ve tek satır aralığında PC Uyumlu MS Word ile yazılmalı, başlık sayfa ortalanarak kalın harflerle Türkçe olarak; bir satır boşluk bırakılarak sırasıyla, yazarların ad ve soyadları; çalıştıkları kurumlar ve yazışma adresleri ile e-postaları alt alta yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak kişinin adının altı çizilmelidir. Bunlardan sonra 2 satır boşluk bırakılarak özet yazılmalıdır. Kabul edilen bildirilerin sunum dili ve yansılar Türkçe’dir.

BİLDİRİ TAM METİN YAZIM KURALLARI

  • Bildiriler A-4 normuna uygun kağıda tek taraflı, MS Word kelime işlem programı kullanılarak yazılmalıdır.
  • Bildiriler Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. Ayrıca;
  • Bildiri başlığı 14 punto, tamamı büyük harfle, ortalanmış,
  • Yazarın adı, kuruluşu ve ülkesi 12 punto, ortalanmış,
  • Yazar sayısı birden fazla olduğu durumda, bildiriyi sunacak yazarın adının altı çizilmelidir.
  • Bildiri metni, yazarın adı,  kuruluşu ve ülkesi yazıldıktan sonra;
  • Birimler SI Birim Sistemine göre verilmelidir.
  • Bildiriler ticari reklam unsuru içermemelidir.
  • Bildiriler kişi veya kuruluş adına sunulabilir.

Faks ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

                                  POSTER FORMATI

Posterler 90/100 (en/boy) cm boyutlarında tek parça ve dikey olarak hazırlanmalıdır. Posterin üst kısmında posterin adı büyük harflerle yazılmalı ve çalışmanın içeriğini yansıtmalıdır. Poster başlığının altında, yazarların unvan, ad ve soyadları ile çalıştıkları kurumlar mutlaka yazılmalı, posterden sorumlu yazarın adının altı çizili olarak belirtilmelidir. Belirtilmemesi durumunda birinci sıradaki yazar sorumlu yazar olarak kabul edilecektir. Sorumlu yazarın iletişim adresi mutlaka verilmelidir. Posterde mümkün olduğu kadar fotoğraf, şekil, harita gibi görsel malzemelere ağırlık verilmelidir. Poster 15/02/2018 tarihine kadar [email protected] adresinden Sempozyum Sekretaryasına ulaştırılmalıdır.