...
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
B.Taylan ÇORUH
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

I. Duyuru

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen, TS EN ISO/IEC 17025 standartlarının tüm maddelerinin ve laboratuvar çalışma alanındaki sorunların ele alındığı Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisinin dördüncüsü de yoğun bir katılım ile İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Gösterilen büyük ilgi, etkinlik sonunda yapılan anket çalışması sonuçları ve odamıza gelen talepler doğrultusunda bu etkinliğin beşincisinin “5. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi” adı altında 1-2-3 Nisan 2020 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmesi kararı alınmıştır. Üç gün sürecek sempozyumda, laboratuvar ile ilgili konulara daha geniş yer verebilmek amacı ile ilk iki buçuk günde TS EN ISO/IEC 17025 Standardı kapsamında laboratuvar akreditasyonu, son yarım günde ise laboratuvar güvenliği konuları ele alınacaktır. Düzenleme kurulunca, önceki sempozyumda alınan anket sonuçları ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) uzmanlarının görüşleri ışığında, sempozyumda aşağıda genel olarak belirtilen konuların tartışılması kararlaştırılmıştır. Buna ilaveten, sizlerden gelen taleplere cevap verilebilmesi ve bazı konuların daha detaylı olarak incelenmesi amacı ile risk analizleri, numune alma belirsizliği, metot doğrulama (verifikasyon) çalışmaları, ölçüm belirsizliği ve karar kuralı konularının uygulamalı ve detaylı olarak ele alınacağı geniş zamanlı oturumlar yapılacaktır. Ayrıca, her günün sonunda sizlerden yoğun ilgi gören panel - forumlar yapılarak katılımcıların, konunun uzmanları ile bir araya gelip TS EN ISO/IEC 17025 ve standartlarının maddeleri hakkında fikir alışverişi yapmaları ve sorularına cevap bulmaları mümkün olacaktır. Konunun öneminin ve gerekliliğinin farkında olan ve bilgi birikimlerini esirgemeyen ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişileri sempozyumu birlikte daha güçlü ve başarılı kılmak için sempozyuma katılmaya davet ediyoruz. Çağrılı bildirilerin ağırlıklı olarak yer alacağı bu sempozyuma aşağı verilen konulara yönelik sözlü bildirilerinizi veya poster sunumlarınızı gönderebilirsiniz. Sempozyum sergi alanında işletmenizin/kurumunuzun ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla yer aldığını görmekten onur duyacağımızı bildiririz.
Saygılarımızla

B.Taylan ÇORUH
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı