...
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
B.Taylan ÇORUH
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

II. Duyuru

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı ve geleneksel hale gelen “Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi”nin dördüncüsü 25-26-27 Nisan 2018 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

Sempozyumun ilk iki gününde TS EN ISO/IEC 17025 ile ilgili, son gününde ise laboratuvar güvenliği ile ilgili konular ele alınacaktır. Ancak, ilgisi nedeniyle sempozyumda ele alınacak tüm konuların TS EN ISO 15189’a göre akredite olmuş veya olacak laboratuvarları da ilgilendirdiği açıktır. Sempozyum programı belirlenirken öncelikli olarak TS EN ISO/IEC 17025 standardında 2017 yılında yapılan revizyon ve buna bağlı olarak önümüze yeni gelen tüm konuların kapsanması ve katılımcılara revizyon ile gelen tüm değişikliklerin aktarılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda TÜRK Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) politikaları gereği hem ilk defa akredite olacak laboratuvarların hem de gözetim veya kapsam genişletme denetimine girecek akredite laboratuvarların denetimlerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacak yeni başvurular hariç, o tarihten itibaren yeni standarda göre yapılacak olması bu sempozyumda katılımcılar tarafından edinilecek bilgilerin önemini daha da arttırmaktadır.

Katılımcılarla yapılan anket sonuçlarını esas alarak belirlemiş olduğumuz sempozyum konularına ilaveten laboratuvarlarımızın faaliyetlerinde çok büyük oranda standart test metodu kullanmaları, bu metotları kullanım öncesi doğrulamak (teyit / verifikasyon) zorunda olmaları ve bu konunun denetimlerde sıklıkla tartışmalara neden olması nedeni ile doğrulama faaliyetleri özel ortak oturumda uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Bunun dışında, yoğun olarak talep edilen mikrobiyolojik analizler ile mekanik ve fiziksel test alanlarında ölçüm belirsizliği uygulamaları iki ayrı salonda paralel oturumlar şeklinde uygulamalı olarak ele alınacak, katılımcılar ilgilerine göre istedikleri oturuma ücretsiz katılabileceklerdir. 

Sempozyumun üçüncü gününde her zamanki gibi laboratuvar güvenliği konusunda bildirilere yer verilecektir. Hijyen kurallarının zorunlu olduğu bazı sektörler dışında laboratuvarlar üretim alanlarına göre daha temiz ve düzenlidir. Ayrıca, laboratuvar çalışanlarının eğitim durumlarının ve yetkinliklerinin daha iyi olduğu da söylenebilir.  Bu gerçekliğe rağmen laboratuvar kazaları diğer sektörlerden hiç de az değildir. Laboratuvar çalışanlarının maruz kaldıkları etkenler, ve meslek hastalığı riski genellikle yeterince önemsenmez. Önceki sempozyumlardaki temel bilgilerin üzerine, bu yılki sempozyumda çalışanların farkındalıklarını ve yetkinliklerini arttırmak üzere daha çok deneyim paylaşımı ve somut ve pratik bilgiler sağlayacak bir program yapmaya gayret ettik. 

Alışılageldiği üzere bu sempozyumda da her günün sonunda katılımcıların, sempozyumda ele alınan veya alınmayan; TS EN ISO/IEC 17025 ve laboratuvar güvenliği ile ilgili her konuda soru sorabilecekleri, tartışmalara katılabilecekleri geniş zamanlı panel/forumlar yapılacaktır. Yoğun ilgi gören bu panel/forumlarda katılımcılardan alınan sorulara, konunun uzmanı panelistler tarafından katılımcılarında görüşleri alınarak yanıtlar aranacak ve etkileşimli olarak bilgi paylaşımı yapılacaktır.

Günümüzde akredite olsun olmasın TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 prensiplerine göre faaliyet göstermeyen laboratuvarların verdiği sonuçların doğruluğunun ve güvenirliğinin her zaman sorgulanacağı tartışma götürmez bir gerçekliktir. Bu bağlamda laboratuvarlarda çalışan her teknik disiplinden ve her düzeyden laboratuvar personel ve yöneticilerini, TÜRKAK denetçi ve denetçi adaylarını, sanayide geniş bir yer bulan kalite kontrol laboratuvar personelini veya gelecekte laboratuvarlarda çalışmayı düşünen tüm ilgilileri laboratuvarcılıkla ilgili temel ve üst düzey bilgilere ulaşabileceği ve konunun uzmanları ile bir araya gelebileceği ve revizyonla birlikte gelen tüm konular hakkında bilgi sahibi olacağı bu sempozyuma davet eder, sizleri aramızda görmekten onur duyacağımızı bildiririz.