...
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
B.Taylan ÇORUH
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

II. Duyuru

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının derinlikli olarak incelenmeye muhtaç maddelerinin ve konularının ele alındığı ve geleneksel hale gelen “Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi”nin beşincisi 01- 03 Nisan 2020 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

Standardın son revizyonu ile gündeme gelen önemli konuların daha geniş olarak ele alınması amacı ile laboratuvar akreditasyonuna ayrılan bölümü iki buçuk güne çıkartılan bu sempozyumun son yarım günü ise her zaman olduğu gibi laboratuvar güvenliği ile ilgili önemli konulara ayrılmıştır. Sempozyum konuları sizlerin ve konu uzmanlarının görüş önerileri alınarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, laboratuvarların deney ve ölçüm faaliyetlerinde büyük oranda standart test metodu kullanmaları nedeni ile farklı teknik disiplinlerde doğrulama (teyit/verifikasyon) faaliyetleri ve ayrıca revizyonla gündeme gelen risk analizleri ve karar kuralı uzun süreli oturumlarda uygulamalı sunumlar şeklinde katılımcılara aktarılacaktır. Ayrıca sempozyum içeriğinin ve ele alınacak konuların sadece TS EN ISO 17025 değil kardeş standart olarak nitelendirebileceğimiz TS EN ISO 15189 kapsamında faaliyet gösteren laboratuvarlara da yönelik olduğu aşikardır.

Alışılageldiği üzere bu sempozyumda da her günün sonunda katılımcıların sempozyumda ele alınan veya alınmayan her konuda soru sorabilecekleri, tartışmalara katılabilecekleri geniş zamanlı panel/forumlar yapılacaktır. Yoğun ilgi gören bu panel/forumlarda katılımcılardan alınan sorulara, konunun uzmanı panelistler tarafından katılımcıların da görüşleri alınarak yanıtlar aranacak ve etkileşimli olarak karşılıklı bilgi paylaşımı yapılacaktır.

Günümüzde akredite olsun olmasın TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 prensiplerine göre faaliyet göstermeyen laboratuvarların verdiği sonuçların doğruluğunun ve güvenirliğinin her zaman sorgulanacağı tartışma götürmez bir gerçekliktir. Bu bağlamda laboratuvarlarda çalışan her teknik disiplinden ve her düzeyden laboratuvar personel ve yöneticilerini, TÜRKAK denetçi ve denetçi adaylarını, sanayide geniş bir yer bulan kalite kontrol laboratuvar personelini veya gelecekte laboratuvarlarda çalışmayı düşünen tüm ilgilileri laboratuvarcılıkla ilgili temel ve üst düzey bilgilere ulaşabileceği ve konu uzmanları ile bir araya gelebileceği bu sempozyuma davet eder, sizleri aramızda görmekten onur duyacağımızı bildiririz.

Saygılarımızla

B.Taylan ÇORUH
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı