...
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
B.Taylan ÇORUH
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

I. Duyuru

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen, TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 standartlarının tüm maddelerinin ve laboratuvar çalışma alanındaki sorunların ele alındığı  Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisinin üçüncüsü de  yoğun bir katılım ile İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Gösterilen büyük ilgi, etkinlik sonunda yapılan anket çalışması sonuçları ve odamıza gelen talepler doğrultusunda bu etkinliğin dördüncüsünün  “4. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi” adı altında 25-26-27  Nisan  2018 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmesi kararı alınmıştır. Üç gün sürecek sempozyumun ilk iki gününde TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 Standardı kapsamında laboratuvar akreditasyonu ve özellikle TS EN ISO/IEC 17025 standardı revizyon konuları, son gününde ise  laboratuvar güvenliği konuları ele alınacaktır.

Düzenleme kurulunca, önceki sempozyumda alınan anket sonuçları ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) uzmanlarının görüşleri ışığında  sempozyumda aşağıda genel olarak belirtilen konuların tartışılması kararlaştırılmıştır. Buna ilaveten sizlerden gelen çok yoğun taleplere cevap olabilmesi ve bazı  konuların daha detaylı incelenmesi amacı ile, uygulamalı metot doğrulama(teyit) çalışmaları, mikrobiyolojik analizlerde ölçüm belirsizliği, iç kalite kontrol faaliyetleri, cihaz kalifikasyonları (validasyonu) konuların uygulamalı ve detaylı olarak ele alınacağı geniş zamanlı oturumlar yapılacaktır.

Ayrıca, her günün sonunda sizlerden yoğun ilgi gören panel - forumlar yapılarak katılımcıların konunun uzmanları ile bir araya gelip TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 standartlarının maddeleri hakkında fikir alışverişi yapmaları ve sorularına cevap bulması mümkün kılınacaktır.

Konunun öneminin ve gerekliliğinin farkında olan ve bilgi birikimlerini esirgemeyen ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişileri sempozyumu birlikte daha güçlü ve başarılı kılmak için sempozyuma katılmaya davet ediyoruz, Çağrılı bildirilerin ağırlıklı olarak yer alacağı bu sempozyuma aşağıda verilen konulara yönelik sözlü bildirilerinizi veya poster sunumlarınızı gönderebilirsiniz.

Düzenlenecek sergi alanında yer almanızı bekler, hepinizi bu sempozyumda görmekten onur duyacağımızı bildiririz.

Saygılarımızla